Welcome Page

Welcome Page

An impactful impact format welcoming users on the homepage with quick and high reach. The large space offers significant creative freedom, allowing for the use of high-resolution materials for an excellent experience and excellent results.

Our partners SeenThis and Schibsted Production are certified to build Welcome Page Videos.


Basic specifications

DESKTOP

Total size

1920x972 px

Safearea centered vertically

1580x450 px (170 px to top)

Max weight

500kb

Fileformat

JPG

MOBILE

Total size

1080x1920 px

Safearea centered vertically

1000x850 px (220 px to top)

Maxweight

300kb

Fileformat

JPG

This adformat is available on the following brands

Specifications

Basic specifications

DESKTOP:

Total size: 1920x972 px

Safearea centered vertically: 1580x450 px (170 px to top)

Max weight: 500kb

Fileformat: JPG

MOBILE:

Total size: 1080x1920 px

Safearea centered vertically: 1000x850 px (220 px to top)

Maxweight: 300kb

Fileformat: JPG

Welcome Page Desktop – Svenska 

Total storlek: 1920×972 px

Safearea centrerad vertikalt: 1580×450 px

Maxvikt: 500 kb

Filformat: JPG

För att få ut det bästa av er annons rekommenderar vi er följa dessa riktlinjer

 • Sträva efter en bra helhet och användarupplevelse
 • Sträva efter ett kort och tydligt budskap med en tydlig CTA
 • Grafiken får ej vara stökig och störa upplevelsen för sajtens besökare
 • Welcome Page täcker stor del av skärmen. Bilden kommer dock att beskäras på olika sätt beroende på besökarens skärmstorlek. För att säkerställa att budskapet hamnar rätt på besökarens skärm krävs därför en s.k. safe area. Safe area är den yta av annonsen som kommer att synas på alla skärmar. Placera därför logotype, budskap, CTA knapp och produktbild inom denna yta.

 

*För spelbolag och konsumentkredit-reklam: Den här produkten är godkänd och validerad av vår legal och stöttar både spel och finansinspektionens krav på måttfullhet. Det är dock ytterst varje annonsörs egna ansvar att göra en helhetsbedömning av sitt annonsmaterial, inklusive de format som används, för att avgöra om det stämmer överens med lag eller inte för annonsering.

Produktblad

Demo-URL 

För frågor och/eller leverans av material, landningssida, vänligen kontakta: adoperations@schibsted.com

 

 

Welcome Page Desktop – English 

Total size: 1920×972 px

Safearea centred vertically: 1580×450 px

Total weight: 500 kb

Format: JPG

To get the most out of your ad, we encourage you to follow these guidelines:

 • Strive for a good overall user experience as a whole
 • Strive for a short and clear message with a clear CTA
 • The graphics must not be intrusive and disturb the experience of the site’s visitors
 • The image will be cropped differently depending on the visitor’s screen size. To ensure that the message lands correctly on the visitor’s screen, place the logotype, message, CTA button and product image within safearea. Safearea is the area of ​​the ad that will be centred and visible on all screens.

*For gambling and consumer credit advertising: This product is approved and validated by our legal and supports both gaming and the financial inspectorate’s requirements for moderation. However, it is each advertiser’s own responsibility to make an overall assessment of their advertising material, including the formats used, to determine whether or not it complies with the law for advertising.

Creative Specification

Demo URL

For questions and/or delivery of creatives + landingpage, please reach out to: adoperations@schibsted.com

Welcome Page Mobile – Svenska

Total storlek: 1080×1920 px

Safearea centrerad vertikalt: 1000×850 px

Maxvikt: 300 kb

Filformat: JPG

För att få ut det bästa av er annons rekommenderar vi er följa dessa riktlinjer

 • Sträva efter en bra helhet och användarupplevelse
 • Sträva efter ett kort och tydligt budskap med en tydlig CTA
 • Grafiken får ej vara stökig och störa upplevelsen för sajtens besökare
 • Welcome Page täcker stor del av skärmen. Bilden kommer dock att beskäras på olika sätt beroende på besökarens skärmstorlek. För att säkerställa att budskapet hamnar rätt på besökarens skärm krävs därför en s.k. safe area. Safe area är den yta av annonsen som kommer att synas på alla skärmar. Placera därför logotype, budskap, CTA knapp och produktbild inom denna yta.

*För spelbolag och konsumentkredit-reklam: Den här produkten är godkänd och validerad av vår legal och stöttar både spel och finansinspektionens krav på måttfullhet. Det är dock ytterst varje annonsörs egna ansvar att göra en helhetsbedömning av sitt annonsmaterial, inklusive de format som används, för att avgöra om det stämmer överens med lag eller inte för annonsering.

Produktblad

Demo-URL 

För frågor och/eller leverans av material, landningssida, vänligen kontakta: adoperations@schibsted.com

 

Welcome Page Mobile – English

Total size: 1080×1920 px

Safearea centred vertically: 1000×850

Total weight: 300 kb

Format: JPG

To get the most out of your ad, we encourage you to follow these guidelines:

 • Strive for a good overall user experience as a whole
 • Strive for a short and clear message with a clear CTA
 • The graphics must not be intrusive and disturb the experience of the site’s visitors
 • The image will be cropped differently depending on the visitor’s screen size. To ensure that the message lands correctly on the visitor’s screen, place the logotype, message, CTA button and product image within safearea. Safearea is the area of ​​the ad that will be centered and visible on all screens.

*For gambling and consumer credit advertising: This product is approved and validated by our legal and supports both gaming and the financial inspectorate’s requirements for moderation. However, it is each advertiser’s own responsibility to make an overall assessment of their advertising material, including the formats used, to determine whether or not it complies with the law for advertising.

Creative Specification

Demo-URL 

For questions and/or delivery of creatives + landingpage, please reach out to: adoperations@schibsted.com

Annonsinlämning print

För information gällande print, följ denna länk och se aktuell flik under “Specifikationer”.

Materialfrågor för print (SvD och Aftonbladet) kan mejlas till materialinfo@schibsted.com.

 

Annonsinlämning digitalt
 • Tänk på att alla resurser som krävs av en annons räknas in i maxvikten, t.ex. javascript, bilder, typsnitt & style sheets. Detta gäller även för tredjepartsmaterial.
 • Det totala antalet resurser ska begränsas till 15 st.
 • All annonsering ska vara secure (https), vilket innebär att alla annonsanrop måste ske över HTTPS-protokollet och domänerna måste ha giltiga SSL-certifikat.
 • Alla frågor och allt material ska skickas till adoperations@schibsted.se
 • Allt material måste uppfylla specificerade krav om inget annat är överenskommet.
 • Allt annonsmaterial måste levereras minst 3 arbetsdagar före publicering (5 dagar för specialformat, t.ex. Takeover, Outstream, Äga Sajten).

Om du har frågor kring specifikationen så är du välkommen att kontakta Ad Operations.

Vi är bemannade mellan 08:00–17:00 måndag till fredag.

Denna specifikation är ämnad för producenter av annonsmaterial baserat på HTML5 och som ska användas till digital annonsering på Schibsted. Följande riktlinjer är viktiga för kampanjens framgång och leverans och material som inte följer riktlinjerna kommer därför inte att godkännas. För specifika vikter och storlekar se specifikation under respektive produkt.

Generellt

 • Alla anslutningar måste göras genom https.
 • Det är inte tillåtet att bryta sig ur iframes, så kallad framebusting.
 • Vi rekommenderar att materialet max gör 15 requests (bilder, JS-bibliotek, fonter etc.)
 • Vid ljus eller vit bakgrund måste materialet ha en svart 1px border.
 • Använd inte animationer som tar stor datorkraft, t.ex. javascript-animerade snöfall.
 • Animationer får inte vara längre än 30 sekunder.
 • Använd CCS-animationer istället för Javascript-animationer i största möjliga utsträckning.
 • Materialet får inte ta över sidans scrollfunktion.
 • Observera att alla resurser räknas in i annonsvikten utan cache.
 • Ska video användas i annonsen, se ytterligare information under Video in Banner.

Klick

 • Vi rekommenderar att 100% av annonsytan är klickbar.
 • Klick på annons måste öppnas i ett nytt fönster/flik.

Villkor

Schibsted testar alla annonser innan godkännande, detta inkluderar att testa prestandan av annonsmaterial på simulerade system.

Följer ni riktlinjerna ovan bör materialet fungera som det ska och således bli godkänt.
Väljer ni att producera egna HTML5-annonser utan hjälp från våra certifierade produktionsbolag är det dock ert ansvar att se till att annonsen fungerar.

Fungerar inte materialet som det är tänkt lägger vi materialet på en testsida och url skickas därefter tillbaka till produktionsbyrån för egna tester.

Safeframe

På Schibsteds sajter körs annonserna i en så kallad safeframe. Detta görs för att skydda användaren från attacker utförda via annonser.

Safeframe innebär kort att annonsen inte kan komma åt övrig sajt utan sajtens tillåtelse.
För annonsören innebär det att annonsen t.ex. inte kan se sin position på sidan.

För mer information om hur man mäter viewability med safeframe hänvisar vi till IABs riktlinjer.

Klick till extern webbläsare från app

I Schibsteds appar öppnas alla länkar i en intern webbläsare i appen.
Detta görs för att användaren så smidigt som möjligt ska kunna återvända till appen efter besöket på annonsen landningssida.
Vill man som annonsör länka ut till telefonens vanliga webbläsare så går det att göra med exemplet av kod nedan.

<script src="https://acdn.adnxs.com/mobile/anjam/anjam.js"></script> <div id="banner" onclick="openLink()"></div> <script> var clickTag = "https://example.com"; function openLink() { if (anjam.ready) { //Banner is in app anjam.ExternalBrowser(clickTag); } else{ //Banner is in web window.open(clickTag, "_blank"); } } </script> 

HTML-ZIP
Utöver ovan specifikation som gäller för alla material så ska nedan riktlinjer följas för material som ska laddas upp i Schibsteds annonsserver Appnexus.

Generellt
Materialet ska endast innehålla en (1) index.html fil.
Alla externa referenser måste vara https.

Klick – SV
Vid inlämning av HTML-zip får landningssidan inte vara hårdkodad i annonsen, eftersom Appnexus kräver att den definieras i adservern i samband med uppladdning av materialet.

Implementera istället klicken enligt nedan instruktioner:

1. Lägg till följande JavaScript i index.html

<script type="text/javascript"> function getParameterByName(name) { var match = RegExp('[?&]' + name + '=([^&]*)').exec(window.location.search); return match && decodeURIComponent(match[1].replace(/\+/g, ' ')); } var clickTag = getParameterByName('clickTag'); </script> 

2. Addera clickTag variabeln till valfritt element i HTML-koden

Exempel 1 – div

<div onclick="window.open(clickTag, '_blank');"></div>

Exempel 2 – JavaScript

<div id="banner"></div> <script> document.getElementById("banner").addEventListener("click", function() { window.open(clickTag, '_blank'); }, false); </script>

Exempel 3 – a href

<a href="javascript:void(0)" onclick="window.open(clickTag, '_blank');">

Testa lokalt på datorn genom att öppna upp html-filen i önskad webbläsare och sedan addera
?clickTag=http://www.example.com i webbläsarens adressfält, ladda om sidan med den nya adressen och klicka sedan på bannern. Hamnar du på www.example.com fungerar bannern som den ska.

Här finns ett exempelmaterial att ladda ned.

Tredjepartstaggar

Det är i de flesta fall möjligt att använda sig av tredjepartstaggar vid annonsering på Schibsted, se specifikation på respektive produkt för möjligheten till användning av tredjepartstaggar.

Tredjepartstaggar innebär att annonsen hostas på en extern server och att Schibsted får en kod att boka in på annonsutrymmet. När ett anrop till annonssystemet besvaras av kampanjen kommer koden ifråga att köras på sidan och annonsen som denna pekar på kommer att visas.
Samma generella riktlinjer som gäller för displayannonsering gäller för tredjepartsannonser.

Se godkända tredjepartsaktörer för annonsering på Schibsted här.

Video In Banner

OBS! Ej att förväxlas med Outstream som måste produceras av Schibsted Production. Notera att en video in banner ska produceras i HTML5, vi kan ej ta emot rena MP4-filer. Schibsted mäter endast klick, impression och viewability för video in banners.

Riktlinjerna som gäller för alla displayannonser ska följas, utöver dessa ska även nedan följas:

 • Video i en banner ska laddas in först när det redaktionella innehållet på sajten laddat klart, med så kallad polite filladdning. Detta görs genom att lyssna på javascripteventet window.onload.
 • Videon får inte spela upp ljud automatiskt, eller aktiveras via mouse-over.
 • Videon får inte ha en ljudkanal vid initial load för annonser som ska gå i mobilen. Om användaren klickar på bannern så är det tillåtet att ladda in en ny video med en ljudkanal. Detta är viktigt på grund av att om ljudkanal finns med initialt kan andra applikationer som är igång samtidigt, som tex Spotify, få ljudet avstängt.
 • Video-elementet måste alltid ha playsinline webkit-playsinline för att inte öppnas i fullskärm.
  Exempel: <video src=”video.mp4″ playsinline webkit-playsinline />
 • Filformatet MP4 med kodning H.264 och baseline-profil rekommenderas.
 • AAC kodning rekommenderas för ljud. Kombinationen MP4 och H.264 med AAC ljud fungerar bra över de flesta enheter.
 • Strömningstekniker så som HLS och MPEG-DASH rekommenderas för att få högre kvalitet på videon, förutsatt att annonsen själv väljer rätt strömningskvalité utifrån enhetens belastning och internethastighet.
 • Schibsted nekar annonser som inte tar hänsyn till enhetens belastning och internethastighet.

Filvikter
Formatets (exempelvis panorama) ordinarie filvikt gäller fortfarande, men utöver ordinarie filvikt finns ytterligare spelrum för filmen om den ska spelas automatiskt (görs alltid med polite load):

Desktop/tablet: 1000 kb
Mobil: 500 kb

Exempelvis ska en Video-in-banner Desktop Panorama 980×240 väga max 200 kb initial load (innan sajten laddat klart), max 1000 kb polite load (efter onload-eventet). För video som ska spelas upp efter klick från användaren finns ingen begränsning, men viktigt att man då ser till att videon inte laddats in innan dess.

 


General – English

This specification is intended for producers of advertising material based on HTML5 and which will be used for digital advertising at Schibsted. The following guidelines are important for the success of the campaign and its delivery. Therefore materials that do not follow the guidelines will not be approved. For specific weights and sizes, see specification under each product.

 • All connections must be made through https.
  It is not allowed to break out of iframes, so called framebusting.
 • We recommend that the material makes a maximum of 15 requests (images, JS library, fonts, etc.)
 • For light or white backgrounds, the material must have a black 1px border.
 • Do not use animations that take a lot of computer power, e.g. javascript-animated snowfall.
 • Animations must not be longer than 30 seconds.
 • Use CCS animations instead of Javascript animations as much as possible.
 • The material must not take over the scroll function of the page.
 • Please note that all resources are included in the ad weight without cache.
 • If video is to be used in the advertisement, see further information under Video in Banner.

Click
We recommend that 100% of the ad space is clickable.
Click on ad must open in a new window / tab.

Terms
Schibsted tests all ads before approval, this includes testing the performance of advertising material on simulated systems. If you follow the guidelines above, the material should work as it should and thus be approved. If you choose to produce your own HTML5 ads without the help of our certified production companies, however, it is your responsibility to ensure that the ad works. If the material does not work as intended, we place the material on a test page and the url is then sent back to the production agency for our own tests.

Safeframe
On Schibsted’s sites, the ads are run in a so-called safeframe. This is done to protect the user from attacks performed through advertisements. In short, Safeframe means that the ad cannot access the rest of the site without the site’s permission. For the advertiser, this means that the ad e.g. can not see its position on the page. For more information on how to measure viewability with safeframe, please refer to IAB’s guidelines.

Click for external browser from app
Schibsted’s apps open all links in an internal browser in the app. This is done so that the user can return to the app as smoothly as possible after visiting the ad landing page. If you as an advertiser want to link to the phone’s regular browser, you can do so with the example code below.

<script src="https://acdn.adnxs.com/mobile/anjam/anjam.js"></script> <div id="banner" onclick="openLink()"></div> <script> var clickTag = "https://example.com"; function openLink() { if (anjam.ready) { //Banner is in app anjam.ExternalBrowser(clickTag); } else{ //Banner is in web window.open(clickTag, "_blank"); } } </script> 

HTML ZIP 
In addition to the above specification that applies to all materials, the following guidelines must be followed for materials that are to be uploaded to Schibsted’s advertising server Appnexus.

Generally
The material should only contain one (1) index.html file.
All external references must be https.

Click
When submitting HTML zip, the landing page must not be hard-coded in the ad, as Appnexus requires that it be defined in the ad server in connection with uploading the material. Instead, implement the clicks according to the instructions below:

1. Add the following JavaScript to index.html

<script type="text/javascript"> function getParameterByName(name) { var match = RegExp('[?&]' + name + '=([^&]*)').exec(window.location.search); return match && decodeURIComponent(match[1].replace(/\+/g, ' ')); } var clickTag = getParameterByName('clickTag'); </script> 

2. Add the clickTag variable to any element in the HTML code
Here are some examples:

Example 1 – div

<div onclick="window.open(clickTag, '_blank');"></div>

Example 2 – JavaScript

<div id="banner"></div> <script> document.getElementById("banner").addEventListener("click", function() { window.open(clickTag, '_blank'); }, false); </script> 

Example 3 – a href

<a href="javascript:void(0)" onclick="window.open(clickTag, '_blank');">

3. Test
Test locally on the computer by opening the html file in the desired browser and then adding
?ClickTag = http: //www.example.com in the browser’s address bar, reloading the page with the new address and then clicking on the banner. If you end up on www.example.com, the banner works as it should.

Here is an example material to download.

Third-Party Tags

In most cases, it is possible to use third-party tags when advertising on Schibsted, see specification of each product for the possibility of using third-party tags.

Third-party tags mean that the ad is hosted on an external server and that Schibsted receives a code to book into the advertising space. When a call to the ad system is answered by the campaign, the code in question will run on the page and the ad it points to will appear.

The same general guidelines that apply to display advertising apply to third-party ads.

See approved third-party players for advertising on Schibsted here.

Video In Banner

NOTE! Not to be confused with Outstream which must be produced by Schibsted Production. Note that a video in banner must be produced in HTML5, we can not accept pure MP4 files. Schibsted only measures clicks, impressions and viewability for video in banners.

The guidelines that apply to all display ads must be followed, in addition to these, the following must also be followed:

 • Video in a banner must be uploaded only when the editorial content on the site has finished loading, with so-called polite file loading. This is done by listening to the javascript event window.onload.
 • The video must not play audio automatically, or be activated via mouse-over.
 • The video must not have an audio channel at initial load for ads to go on the mobile. If the user clicks on the banner, it is allowed to upload a new video with an audio channel. This is important because if the audio channel is initially included, other applications that are running at the same time, such as Spotify, can have the audio turned off.
 • The video element must always have playsinline webkit-playsinline in order not to open in full screen.
  Example: <video src = “video.mp4” playsinline webkit-playsinline />
 • MP4 file format with encoding H.264 and baseline profile is recommended.
  AAC encoding is recommended for audio. The combination MP4 and H.264 with AAC audio works well across most devices.
 • Streaming techniques such as HLS and MPEG-DASH are recommended for higher quality video, provided the ad itself selects the correct streaming quality based on the device’s load and internet speed.
 • Schibsted denies ads that do not take into account the device’s load and internet speed.

File weights
The regular file weights of the format (eg panorama) still apply, but in addition to the regular file weight, there is additional leeway for the film if it is to be played automatically (always done with polite load):

Desktop/Tablet: 1000 kb
Mobile: 500 kb

For example, a Video-in-banner for Desktop, Panorama 980×240, must weigh a maximum of 200kb initial load (before the site loads completely), a maximum of 1000kb polite load (after the onload event). For video to be played after clicks from the user, there is no limit, but it is important that you then make sure that the video has not been uploaded before that.

Från och med 25 Maj 2018, när den nya Dataskyddsförordningen (GDPR) infaller, kommer endast följande tredjepartsaktörer tillåtas för annonsering på Schibsted*:

 • Appnexus
 • Adcombi
 • Adform
 • Adssets
 • Adtoox
 • Artworx
 • Audience report
 • Bannerflow
 • BidTheatre
 • Digiseg
 • Delta Projects
 • Doubleclick Campaign Manager
 • Doubleverify
 • IAS
 • Lystra
 • Madington
 • Mediamath
 • Meetrics
 • MOAT
 • RTB House
 • Seenthis
 • Synoint
 • Tactic

För den programmatiska affären är det endast följande DSP:er som tillåts efter 25 Maj 2018*:

 • Appnexus
 • Adform
 • BidTheatre
 • Delta
 • Google/DV360
 • Kobler
 • Mediamath
 • Platform 161
 • Readpeak
 • The Trade Desk

Nya bokningar kan med fördel göras genom Schibsted Self-Serve Admarket,
där material hostas genom Adssets.

Övriga förhållningsregler:

Javascriptbibliotek från etablerade aktörer, exempelvis CreateJS, godkänns
under förutsättningen att inga cookies ​eller mätpixlar ​används.

Hosting av PNG, JPG, GIF och andra bild och video-assets hos en CDN, exempelvis Amazon S3,
eller annonsörens egen domän, godkänns under förutsättning att inga cookies eller mätpixlar används.

Det är tillåtet att hosta fonter externt.

Det är tillåtet att använda Adobe Animate / Edge.

Interna effektmätningsverktyg som Schibsted erbjuder sina annonsörer, så som Inizio,
NEPA och RAM kommer fortsatt tillåtas.

UTM-länkar är godkända.

Listorna uppdateras löpande.
Senaste uppdatering: 2021-07-01

Datapolicy
Här kan du läsa Schibsted Datapolicy

Cookiepolicy
Här kan du läsa Schibsted Cookiepolicy

Persondatapolicy
Här kan du läsa Schibsted Personuppgiftspolicy

Contact us

"*" indicates required fields