Print

Annonsera i några av Sveriges största tidningar och magasin.

Print är ett utmärk alternativ för dig som vill skapa kännedom, samt nå en engagerad målgrupp. I Schibsteds printportfölj hittar du några av Sveriges största nyhetstidningar och populära magasin. Därför är det lätt att hitta en printlösning som passar just dina marknadsföringsmål.

Våra tidningar och magasin

Specifikationer

Klicka här för att lämna in färdiga annonser

För frågor gällande material, kontakta materialinfo@schibsted.com.
För frågor gällande annonsbokning, annonsbokning@schibsted.se.
För frågor gällande bolagsstämmor och kungörelser kontakta annons.bolag@schibsted.se eller 08 – 555 00 620.

Alla annonser som skickas till Aftonbladet måste vara sparade som PDF. PDF-annonser ska vara i version PDF 1.3 och kompatibla med Acrobat 4. PDF-filer ska vara gjorda efter TU:s specifikation för PDF:er till dagspress. TU har en “inställningsfil” för bl a Acrobat och InDesign.

Dokumentformatet på den fil som lämnas ska ha exakt samma storlek som den bokade ytan för annonsen (bredd x höjd i mm). Kontrollera storleken med annonsören eller med Aftonbladets traffic.
Svartvita annonser får inte innehålla några färgobjekt. Färgannonser får endast bestå av CMYK-färger. Färger från andra färgsystem måste konverteras innan de skickas, då endast CMYK-färger används vid tryck av tidningen. Ansvar för färgnyanser som blivit fel vid konverteringen från annat färgsystem ligger hos leverantören. ICC-profiler för konvertering till CMYK-färger finns att hämta på TU:s webbsida www.tu.se. Bilder i annonsen måste monteras högupplösta och vara inkluderade i PDF-filen.

Upplösningen på bilderna ska vara:

  • Minst 170 dpi för huvudtidningen
  • Minst 300 dpi för magasinbilagorna
  • Minst 1 200 dpi för streckbilder

Total färgmängd i bilder, tonplattor och text får inte vara mer än 240 procent i huvudtidningen och Sportbladet. För bilagorna gäller 320 procent. Detta för att undvika smetning i trycket.

Friläggningsbanor ska inte ha onödigt många ankarpunkter i banan. Rutan ”Avvikelse för bana” ska vara tom och alltså inte ens innehålla värdet 0. Max antal punkter för Aftonbladet är 9 000. Skalning och beskärning av bilder ska ske i bildbehandlingsprogrammet, inte i layoutprogrammet. Detta för att undvika att upplösningen på bilderna ändras.

Alla typsnitt som förekommer i annonsen, även i logotyper, ska inkluderas i filen. PDF-filer inkluderar typsnitt om det är inställt i profilen för det program som skapar PDF:en. Undvik typsnitt i formaten OpenType eller som är CID-kodade. Egenproducerade typsnitt får inte förekomma. Annonsen ska vara anpassad för aktuell tryckmetod.

Utförlig information om anpassningar för dagspress och ICC-profiler kan hämtas från www.tu.se. ICC-profiler för våra bilagor kan hämtas från http://annons.aftonbladet.se eller https://www.v-tab.se/tjanster/farginstallningar-magasin/.

Vid annonsering i huvudtidningen och Sportbladet följer vi TU:s rekommendationer och ICC-profil. Ingen färgkompensation ska göras för Sportbladet. Ögat anpassar sig och intrycket av bilden blir rätt.

Innan du lämnar materialet till oss, kontrollera följande:

  • att filen bara innehåller fyra färger
  • att alla typsnitt är inkluderade eller gjorda som banor
  • att bilder i annonsen har rätt upplösning
  • att annonsens storlek överensstämmer med den bokade ytan

Lämna filen på vår webbsida http://annons.aftonbladet.se

Klicka här för att lämna in färdiga annonser

För frågor gällande material, kontakta materialinfo@schibsted.com.
För frågor gällande annonsbokning, annonsbokning@schibsted.se.
För frågor gällande bolagsstämmor och kungörelser kontakta annons.bolag@schibsted.se eller 08 – 555 00 620.

Annonsbokning ska ske senast kl. 10.00 två veckor före införingsdag. Bokning kan göras via din ordinarie kontaktperson, via telefon vx. 08-555 006 00 eller via mejl bokningmagasin@annonsdax.se

Avbokning eller ändring
Avbokning eller ändring i bokning ska ske skriftligt och lämnas senast kl. 10.00 två veckor före införingsdag. Vid avbokning av del i kampanj erhåller tidningen rätt att debitera rabatt som felaktigt erhållits.

Annonslämning
Färdigt annonsmaterial ska lämnas senast kl. 10.00 två veckor före införande. Material ska levereras som tryckbar PDF-fil och följa våra riktlinjer för magasinbilagor. Färdigt annonsmaterial kan lämnas här via Schibsteds Annonsmottagning.

Format och Priser
Alla priser som anges är inklusive reklamskatt. Moms tillkommer.

Betalningsvillkor
Tio dagar från fakturadatum. Vid betalning efter förfallodagen debiteras påminnelseavgift samt dröjsmålsränta beräknad enligt § 6 Räntelagen.<

Reklamationer
Anmärkning mot införd annons ska göras inom tre arbetsdagar efter införande och faktura senast åtta dagar. Felaktigheter i annonsmaterial som inkommit efter materialstopptid kan ej reklameras.

Annonsgranskning
Tidningarna förbehåller sig rätten att avböja olämpliga annonser.

Tidningarnas ansvar
Ansvar för fel i annons är begränsat till maximalt annonskostnaden. För skada på grund av utebliven eller felaktigt producerad annons ansvaras inte.

Klicka här för att lämna in färdiga annonser

För frågor gällande material, kontakta materialinfo@schibsted.com.
För frågor gällande annonsbokning, annonsbokning@schibsted.se.
För frågor gällande bolagsstämmor och kungörelser kontakta annons.bolag@schibsted.se eller 08 – 555 00 620.

Har du frågor, kontakta produktionsservice. Tel: 08-13 59 95 E-mail: materialinfo@svd.se
För Bolagsstämmor och kungörelser kontakta annons.bolag@svd.se eller 08 – 555 00 620

TU-info/inställningar
För att kunna garantera införande av annonser på avtalat datum, måste materialet vara SvD tillhanda minst två helgfria dagar före införandet. SvD hämtar inte annonsmaterial på kunds hemsida/FTP eller via hämtningstjänster. Annonsen skall lämnas som filformat PDF anpassat för Svensk Dagspress. Länk till inställningsfiler, klicka här.

Materialkrav/ansvar
Filtyp Färdigt annonsmaterial ska lämnas som PDF anpassat för svensk dagspress (TU-standard).

PDF-annonser ska vara i version PDFX1/a. Mer information samt inställningsfiler finns att hämta här.
Alla ingående bilder måste monteras högupplösta (150-200 dpi) och vara inkluderade i PDF-filen. Skala inte bilden i layoutprogrammet då detta påverkar kvaliteten. DCS eller OPI-bilder kan inte användas.

Filstorlek
Dokumentformatet och annonsen ska vara producerade i exakt samma storlek som den bokade ytan (bredd x höjd). Ansvar för eventuell kvalitetsförlust vid skalning ligger på materiallämnaren.
Alla ingående färger ska skapas för fyrfärgsseparerad utskrift, (C) cyan, (M) magenta, (Y) gul, (K) svart. OBS! Punktförstoring i mellantonerna är 20 procent. Total färgmängd i bilder, tonplattor och text får inte vara mer än 240 procent. Detta för att undvika smetning i trycket.

Döpning av filer
Vi vill att ni döper filen med SvD:s bokningsnummer, annonsörens namn och införingsdatum. Se exempel nedan.

För SvD:s bokningsnummer, kontakta din säljare på SvD Ex: 101332_annonsörsnamn_1025.pdf Undvik mellanslag samt å,ä,ö och /(slash) i filnamnet.

Typsnitt
OBS! TrueType-typsnitt accepteras inte då det kan skapa problem i tryckprocessen. Alla typsnitt som förekommer i annonsen (även i logotyper) ska inkluderas i filen. Undvik negativ text på flerfärgad bakgrund. Vid minsta misspass blir texten oläslig. Om du väljer att ha negativ text på flerfärgad bakgrund, använd ett linjärt typsnitt i minst 12 pt och halvfet. Negativ text på en enfärgad bakgrund bör vara minst 10 pt.

Fullständig information, samt inställningsfiler och ICC-profiler hittar ni hos: dagspress.se
För hjälp och information, kontakta Produktionsavdelningen: Telefon: 08-13 59 95 Öppettider: måndag-fredag 09.00-17.00 E-mail: materialinfo@svd.se

Kunden ansvarar för att materialet är producerat så att det överensstämmer med standarden för Svensk Dagspress, så kallad TU-standard, samt att annonsmaterialet går att skriva ut på ett korrekt sätt på en rimlig tid. Kunden ansvarar även för att materialet är SvD tillhanda senast två helgfria arbetsdagar före införandet.

Tidningen
Tidningen ansvarar för rippingen, överföringen mellan SvD och tryckeri samt att tryckplåtsproduktionen är noggrant kalibrerad. Tidningen ansvarar också för att tryckningen sker enligt gällande normer för Svensk Dagspress med korrekta densitetsvärden för tryckfärgerna.