Vi är certifierade enligt Gold Standard

Schibsted erbjuder en trygg och säker annonsmiljö och med denna certifiering bidrar vi tillsammans med att förbättra den digitala reklamupplevelsen samt öka varumärkessäkerheten/brand safety.

Med Sveriges största och mest trovärdiga nyhetsplattformar i portföljen har vi tydliga processer på plats för felplacerade annonser. Certifieringen innebär att vi uppfyller IAB Sveriges krav för Gold Standard. 

Gold Standard har tre grundläggande mål, att:

 • minska annonsbedrägeri
 • förbättra den digitala reklamupplevelsen
 • öka varumärkessäkerheten/brand safety

Alla delar av det digitala ekosystemet kan bli certifierade enligt Gold Standard utifrån olika kriterier. För en publicist innebär detta att man genomgår en tredjepartsrevision som genomförs av Kantar där man bland annat säkrar att bolaget följer branschstandarder, ramverk och aktuella lagstiftningar kopplade till de tre målen.

Brand Safety

Riktlinjer kring Brand Safety för Schibsteds redaktionella plattformar

Vår vision är att vara 100% Brand Safe men vi lever i föränderliga tider och därför krävs ett målmedvetet arbete från vår sida där vi löpande jobbar med varumärkessäkerhet för våra annonsörer. Med Sveriges största och mest trovärdiga nyhetsplattformar i portföljen har vi tydliga processer på plats för felplacerade annonser.

3 nyckelfaktorer:

 • Vi äger alla våra domäner, liksom allt redaktionellt innehåll
 • Vi har ansvariga utgivare på alla våra nyhetsplattformar
 • Våra annonsexperter på Ad Operations svarar inom 24 timmar

Så här jobbar vi med borttagning av felplacerade annonser

Annonsörer vet alltid exakt vilka webbplatser och sammanhang deras annonser kommer att visas på. De får en orderbekräftelse som innefattar pris, produkt och plats efter överenskommelse med Schibsted.

Vi har etablerade processer för när en annons publiceras felaktigt eller annonsörer av någon anledning behöver pausa sin kampanj eller addera ”negativ targeting” för att undvika specifika sammanhang eller avsnitt.

Vi visar endast annonser på Schibsteds egna inventory. Direktkampanjer bokas genom vårt bokningssystem, Rose. Det betyder att det inte finns någon risk att annonser visas på webbplatser utanför Schibsted. Eftersom kampanjer flyttas från vårt bokningssystem till vår annonsserver är risken för mänskliga fel också mycket liten.

Vi är transparenta, våra annonsörer kan alltid se vilka sajter inom Schibsted som deras annonser har visats på.

Tack vare vår nära relation med våra kunder kan vi snabbt ta åtgärder. Om en annonsör behöver pausa en kampanj har vi processer på plats för att snabbt göra det, utan extra kostnad för annonsören. Vi svarar alltid inom 24 timmar, året runt.

Om en annonsör inte vill synas i ett visst sammanhang kan vi i många fall använda ”negativ targeting” för att styra annonsen bort från visst innehåll. Detta är en av många olika skräddarsydda lösningar som vi erbjuder.

Vår varumärkessäkerhet gentemot annonsörer

Att annonsera i Schibsteds kanaler ska vara tryggt, säkert och Brand Safe. Vår trovärdiga kontext och redaktionella miljö erbjuder varje annonsör unika möjligheter att nå sin målgrupp. Då våra chefredaktörer är ansvariga utgivare för allt som publiceras på sajt, innefattar det också ett juridiskt ansvar för innehållet.

Få andra aktörer på marknaden kan därför stoltsera med att nå 8 av 10 svenskar varje vecka i en miljö där vi som annonsleverantör också äger alla våra domäner. Som ägare av våra plattformar innebär det också att vi noggrant kan granska allt som publiceras i förväg.

Att annonsera i tider av kris
Ansvaret och beslut kring annonsering i samband med kriskontexter ligger alltid hos respektive ansvarig utgivare. De vidtar åtgärder i krissituationer kopplat till både rapportering och annonsering med våra läsare/besökare och annonsörer i åtanke. Exempel på sådana typer av åtgärder:

 • Stänga av all annonsering i liverapporteringen alt all annonsering på sajten. 
 • Möjliggöra att exkludera köp av annonser i allt som handlar om en pågående kris
 • Instifta policy i hur man arbetar med rubriker/bilder/tonalitet för att inte sprida oro
 • Våra reportrar och redaktörer är utbildade i pressetik och det gäller även i våra tv-livesändningar, som regelmässigt bryts om vi tror att bilder kan visas som vi inte kunnat ta ställning till.
 • Vi har en ännu mer aktiv nyhetsbedömning av våra ansvariga utgivare i krissituationer i beslut om bildval, rubriksättning och tonfall i artiklar. Vi stärker dessutom vår position inom andra avdelningar, såsom Aftonbladet Feature, Sportbladet och Nöje, inte minst på vår förstasida.

Så här jobbar våra enskilda nyhetsplattformar

Aftonbladet

Aftonbladet är sveriges största nyhetskälla. I vår roll som nyhetsmedia faller det sig naturligt att de ämnen vi skriver om varierar stort. För att kunna hantera olika typer av känsliga ämnen och publiceringar har vi tydliga redaktionella riktlinjer i hur publicistiska frågor ska hanteras samt hur vårt praktiska arbete ska genomföras.

Aftonbladet lyder under tryckfrihetsförordningen och har därmed en ansvarig utgivare som bedömer de publicistiska frågorna och är ytterst ansvarig för det som publiceras. Aftonbladet är därutöver anslutet till Medieombudsmannen och Mediernas etiknämnd och förhåller sig därmed till de pressetiska reglerna.

Läs mer om hur Aftonbladet arbetar med publicistiska regler för redaktionen

Svenska Dagbladet

Svenska Dagbladets vision är ett öppet och demokratiskt samhälle med en granskande och oberoende journalistik.

Vi vill ge våra läsare fler perspektiv och fördjupad kunskap så att de kan bilda sin egen uppfattning och fatta väl underbyggda beslut.

Svenska Dagbladets journalistiska kärnämnen är nyheter, näringsliv, kultur och opinion. Vår journalistik ska ge ny kunskap, överraska och utmana. 

Läs mer om hur Svenska Dagbladet arbetar med publicistiska regler för redaktionen.

Omni

Omni har ingen politisk färg och strävar alltid efter bredd och balans, både i den enskilda texten och i stort och över tid. Vi står även oberoende från ägare, annonsörer, andra medier och utomstående intressen. Vi skriver våra egna texter och fattar våra egna publicistiska beslut. Vi använder ett rakt och förklarande språk och ägnar oss inte åt klickfiske i rubriker eller push notiser. 

Omni har ett utgivningsbevis, vilket innebär att det som publiceras är skyddat enligt Yttrandefrihetsgrundlagen. Det är Omnis ansvariga utgivare som gör de slutgiltiga publicistiska bedömningarna och är ytterst ansvarig för allt innehåll. 

Läs mer om hur Omni arbetar med publicistiska regler för redaktionen.

Resterande sajter

Brand Safety

Riktlinjer kring Brand Safety för Schibsteds övriga plattformar.

Blocket

För att alla ska kunna handla tryggt och säkert på Blocket behöver användare och annonsörer följa våra användarvillkor. All user generated content granskas innan publicering.

Läs mer om Blockets användarvillkor.

Tv.nu

På Tv.nu får man som annonsör möjlighet att synas i en renodlad Tv-kontext utan ämnen som upprör och kan skada varumärket. I en trygg miljö når man tillbakalutade användare som är på jakt efter underhållning och tidsfördriv. Tv.nu ingår i Aftonbladets utgivarskap och följer därmed samma publicistiska riktlinjer.

Läs mer om hur Aftonbladet arbetar med publicistiska regler för redaktionen.

Klart

Med Sveriges största kommersiella värdertjänst syns du som annonsör i en brusfri och faktabaserad miljö. Här når man målgruppen när de är i planeringsmodus och allt innehåll handlar om väder, från den populära jämförelsefunktionen till det redaktionella innehållet.

Klart ingår i Aftonbladets utgivarskap och följer därmed samma publicistiska riktlinjer.

Läs mer om hur Aftonbladet arbetar med publicistiska regler för redaktionen.