Spellagen 2019 och TU:s rekommendationer

För att försäkra att din annonsering fungerar optimalt utan problem med vare sig annonsinlämning eller design är det viktigt att du följer Schibsteds riktlinjer och annonsspecifikationer. Nedan finner du relevant information om varje kanal, oavsett om det handlar om print eller digital annonsering

Specifikationer

Den 1 januari 2019 trädde en ny spellag i kraft – se den nya lagen Spellag (2018:1138) här.

Schibsted följer TU:s spelannonsrekommendationer – se utdrag om den nya spellagen och rekommendationer från TU:s hemsida.

Spelmonopolet upphävs och ersätts av ett licenssystem där alla – statliga som privata och svenska som utländska – spelbolag som uppfyller licensvillkoren kan få tillstånd att bedriva spel. En särskild punktskatt om 18 procent ska tas ut på spel. I och med spellagen införs även krav på att all marknadsföring ska vara måttfull. Vid måttfullhetsbedömning kan vägledning hämtas från TU:s spelannonsrekommendation.

För att spelannonserna ska anses måttfulla bör annonserna:

 • på ett korrekt och balanserat sätt presenterar chanserna att vinna så att de inte skapar intrycket av att chanserna att vinna är större än de faktiskt är
 • inte förmedla bilden av spel som socialt attraktivt
 • inte rikta sig särskilt till barn eller ungdomar som inte har fyllt 18 år
 • inte ske genom att använda välkända personer där det antyds att personernas deltagande i spel har bidragit till deras framgång
 • inte förmedla intrycket av att deltagande i spel är en lösning på ekonomiska problem eller kan förbättra spelarens sociala ställning, samt
 • inte förmedlar bilden av att ett erbjudande om spel är gratis
 • inte innehålla påståenden om spel som en lösning på sociala och ekonomiska problem
 • inte uppmana till överdrivet spelande
 • inte innehålla påståenden om att spelande är riskfritt]
 • inte innehålla könsdiskriminerande påståenden
 • inte framhäva enskilda vinnare utan dokumenterat underlag

Vidare ska spelannonserna:

 • vara mycket tydligt annonsmärkta
 • mycket tydligt ange eventuell sponsorsmedverkan, t ex i fråga om s k branded content
 • vara mycket tydliga, begripliga och faktamässigt korrekta i fråga om bonus-, spin- och välkomsterbjudanden
 • ange kontaktuppgifter till en organisation som tillhandahåller information om och stöd i samband med spelproblem
 • innehålla tydlig information om lägsta ålder för att få spela

Främjandeförbudet finns kvar i den nya lagstiftningen, samtidigt som det införs ett uttalat förbud för de som saknar licens att marknadsföra sig. För mediehusen gäller att hålla koll på vilka bolag som har licens och dessa presenteras förhoppningsvis på en uppdaterad lista hos Spelinspektionen. Spelannonser som inte uppfyller ovanstående rekommendationer bör avvisas.