Streamingundersökningen 2022


Hösten är tillväxtsäsong för abonnemangsbaserade streamingtjänster som erbjuder utbud av filmer, serier och dokumentärer.
Inte så märkligt är det också den säsong då flera aktörer storsatsar vad gäller lanseringar och lockar nya användare genom annonsering och erbjudanden.


För att behålla abonnenter på en alltmer konkurrensutsatt marknad är konsumentengagemang A och O och syftet med Schibsteds Streamingundersökning är här att utvärdera effekten av annonsering för perioden, samt titta närmare på vad som driver preferens och inspiration för att locka till konsumtion och engagerade abonnenter.


Områden som undersökningen fokuserar på är bland annat:

  • Hur aktörer står sig gentemot varandra vad gäller kännedom, tänkbarhet och preferens
  • Hur erinran för reklam såg ut för perioden
  • Vad som får konsumenter att vilja teckna abonnemang/driver preferens
  • Vikten av appens egenskaper
  • Vilka aktörer hushållen i huvudsak är kunder hos idag och hur många tjänster de har i snitt
  • Vart användarna finner inspiration till sin innehållskonsumtion, vad de tittar på idag och topplista för hösten 2021


Källor: Mediavision, RM

Fler rapporter

Branschrapport Nyproduktion

Nedkortad version av en undersökning från Schibsted om svenskarnas syn på bostadsmarknaden med särskilt fokus på nyproduktion. Vi tittar även på synen på aktörerna inom…

Vinstudien 2024

I årets branschstudie om vin svarar vi bland annat på vilken design på vinflaskor som svenskarna tilltalas av, samt vilken inställning man har till att…

Undersökning Insamlingsbranschen 2024

En undersökning om hur givarna påverkas av omständigheter i världen och hur viktigt det är att bli igenkänd när känslor tar stor plats i kommunikationen.