Kommunikation i tider av kris och förändring


Det huvudsakliga syftet med denna undersökning och analys är att visa hur svenskarna tänker kring konsumtion i allmänhet och konsumtion kopplat till hållbarhet i synnerhet.
Som komplement till traditionell demografi har ett antal ’buyer personas’ tagits fram; allt för att visa på och förstå konsumenterna än bättre.

Uppgifterna du lämnar kommer hanteras av Schibsted och användas för att vidare kunna kommunicera med dig genom riktade epostutskick och inbjudningar till relevanta event. För mer information om hur vi hanterar dina personuppgifter, läs vår Privacy Policy.


Fler rapporter

Nyhetsmedier och den digitala kundesan

I den här studien har vi tittat på hur nyhetsmediernas kanaler står sig i den digitala köpresan och om annonsörerna har rättvis fördelning av mediebudget – överinvesterar alternativt underinversterar i…

Nyhetsmedier och den digitala kundresan

Streamingundersökningen 2022

Hösten är tillväxtsäsong för abonnemangsbaserade streamingtjänster som erbjuder utbud av filmer, serier och dokumentärer. Inte så märkligt är det också den säsong då flera aktörer…

Schibsted Datastudie

En studie genomförd av Schibsted tillsammans med GroupM, Acceleration. Med utgångspunkt i förändringen på marknaden och utfasningen av tredjepartskakor. I syftet att proaktivt analysera hur…