Branschrapport Hemelektronik 2023

Schibsteds rapport kring hemelektronik har som syfte att ge ökad insikt och uppdatering kring hemelektronikbranschen. Rapporten belyser svenska folkets kännedom kring de större aktörerna inom hemelektronik, butiker och kedjor samt stora produktvarumärken inom hemelektronik (inkl mobiler & smarta hem), hushållsapparater och vitvaror.
Vidare vilka drivkrafter till köp som finns för respektive kategori. Hur den nuvarande ekonomiska situationen slår mot branschen beträffande köpintention. Rapporten belyser också inspiration, trovärdighet för olika medieslag samt vad konsumenterna vill få kommunicerat från branschen.

Rapporten är en uppföljning från en rapport från 2021 så det finns möjlighet att se förändring över tid i vissa frågor.

Fler rapporter

Försäkringsundersökning 2024

Schibsteds Försäkringsundersökning har genomförts åren 2019, 2022 och 2024 för att förstå behov och beteenden hos konsumenter gällande hem-, fordon-, person- och djurförsäkringar. Studien har…

Industry Report Mobility 2024

En undersökning från Schibsted om den svenska bilmarknaden och hushållens relation till varumärken och bilägande. Så ser deras liv med bilen ut idag och så…

Branschrapport Nyproduktion

Nedkortad version av en undersökning från Schibsted om svenskarnas syn på bostadsmarknaden med särskilt fokus på nyproduktion. Vi tittar även på synen på aktörerna inom…