Branschrapport Hemelektronik 2023

Schibsteds rapport kring hemelektronik har som syfte att ge ökad insikt och uppdatering kring hemelektronikbranschen. Rapporten belyser svenska folkets kännedom kring de större aktörerna inom hemelektronik, butiker och kedjor samt stora produktvarumärken inom hemelektronik (inkl mobiler & smarta hem), hushållsapparater och vitvaror.
Vidare vilka drivkrafter till köp som finns för respektive kategori. Hur den nuvarande ekonomiska situationen slår mot branschen beträffande köpintention. Rapporten belyser också inspiration, trovärdighet för olika medieslag samt vad konsumenterna vill få kommunicerat från branschen.

Rapporten är en uppföljning från en rapport från 2021 så det finns möjlighet att se förändring över tid i vissa frågor.

Fler rapporter

Industry Report Elbolag 2023

En undersökning från Schibsted om svenskarnas syn på elbolagen,  triggers för byte av elavtal, ekonomi och hur man når ut till konsumenter.

Hur mår Sverige 2024?

Hur mår Sverige 2024 är den tredje undersökningen inom temat, där vi analyserar den svenska befolkningens sinnesstämning och ekonomiska välmående. Vi utforskar aktuella orosmoment, synen…

Schibsted Attention Study

Att kunna mäta och följa upp sina marknadsinvesteringar är viktigare än någonsin på grund av det ständigt föränderliga medielandskapet och med cookiedöden runt hörnet.  I…

Schibsted Attention Study