Schibsted är certifierad enligt Gold Standard

Vår vision är att vara 100% Brand Safe men vi lever i föränderliga tider och därför krävs ett målmedvetet arbete från vår sida där vi löpande jobbar med varumärkessäkerhet för våra annonsörer.

Med Sveriges största och mest trovärdiga nyhetsplattformar i portföljen har vi tydliga processer på plats för felplacerade annonser. Certifieringen innebär att vi uppfyller IAB Sveriges krav för Gold Standard. 

Gold Standard har tre grundläggande mål, att:

  • minska annonsbedrägeri
  • förbättra den digitala reklamupplevelsen
  • öka varumärkessäkerheten/brand safety

Alla delar av det digitala ekosystemet kan bli certifierade enligt Gold Standard utifrån olika kriterier. För en publicist innebär detta att man genomgår en tredjepartsrevision som genomförs av Kantar där man bland annat säkrar att bolaget följer branschstandarder, ramverk och aktuella lagstiftningar kopplade till de tre målen.

Brand Safety:

3 nyckelfaktorer:

  • Vi äger alla våra domäner, liksom allt redaktionellt innehåll.
  • Vi har ansvariga utgivare på alla våra nyhetsplattformar
  • Våra annonsexperter på Ad Operations svarar inom 24 timmar

Läs mer om hur vi jobbar med Brand Safety på Schibsted for Business

Dela: