Schibsted Försäkringsundersökning

Schibsted Försäkringsundersökning

I Schibsteds försäkringsundersökning från december 2022 kan man se att en majoritet av svenskarna är tydligt nöjda med sina försäkringar.
Samtidigt är en femtedel inte nöjda med sina försäkringar och ca fem procent av kunderna är på väg bort. Dessutom uppger en femtedel att de kommer se över sina försäkringar och byta bolag med anledning av de tuffare ekonomiska tiderna. Men försäkrad vill man vara.

Hela 98% har en hemförsäkring, 75% en fordonsförsäkring, 63% en personförsäkring och 26% en djurförsäkring.
Och när man väljer försäkringsbolag är det viktigast med snabb hjälp, bra villkor och enkelhet.
Detta och mer ingående statistik finner du i denna rapport, med möjlighet att jämföra med en liknande mätning genomför av oss i december 2019.
Du får en god bild över Sveriges försäkringskunder.

Fler rapporter

Schibsted Attention Study

Att kunna mäta och följa upp sina marknadsinvesteringar är viktigare än någonsin på grund av det ständigt föränderliga medielandskapet och med cookiedöden runt hörnet.  I…

Schibsted Attention Study

Kreditundersökning 2023

Schibsteds återkommande Kreditundersökning ger insikter om de svenska hushållens belåning, med fokus på vad som påverkar och driver privatlån och bolån och andra krediter, samt…

Telekomrapporten 2023

I årets telekomrapport tittar vi närmare på vad som är viktigt på riktigt för konsumenter när de ska välja mobilabonnemang. Rapporten fokuserar bland annat på…

Telekomrapporten 2023