Schibsted Försäkringsundersökning

Schibsted Försäkringsundersökning

I Schibsteds försäkringsundersökning från december 2022 kan man se att en majoritet av svenskarna är tydligt nöjda med sina försäkringar.
Samtidigt är en femtedel inte nöjda med sina försäkringar och ca fem procent av kunderna är på väg bort. Dessutom uppger en femtedel att de kommer se över sina försäkringar och byta bolag med anledning av de tuffare ekonomiska tiderna. Men försäkrad vill man vara.

Hela 98% har en hemförsäkring, 75% en fordonsförsäkring, 63% en personförsäkring och 26% en djurförsäkring.
Och när man väljer försäkringsbolag är det viktigast med snabb hjälp, bra villkor och enkelhet.
Detta och mer ingående statistik finner du i denna rapport, med möjlighet att jämföra med en liknande mätning genomför av oss i december 2019.
Du får en god bild över Sveriges försäkringskunder.

Fler rapporter

Försäkringsundersökning 2024

Schibsteds Försäkringsundersökning har genomförts åren 2019, 2022 och 2024 för att förstå behov och beteenden hos konsumenter gällande hem-, fordon-, person- och djurförsäkringar. Studien har…

Industry Report Mobility 2024

En undersökning från Schibsted om den svenska bilmarknaden och hushållens relation till varumärken och bilägande. Så ser deras liv med bilen ut idag och så…

Branschrapport Nyproduktion

Nedkortad version av en undersökning från Schibsted om svenskarnas syn på bostadsmarknaden med särskilt fokus på nyproduktion. Vi tittar även på synen på aktörerna inom…