Retailrapport 2023

En undersökning från Schibsted om konsumentbeteenden under lågkonjunktur

Under de senaste åren har världen påverkats av en rad omständigheter som inte minst sagt har påverkat vår konsumtion. I och med det har handeln ställts inför ett antal utmaningar. I denna branschrapport om Retail undersöker vi bland annat vilka inköp som konsumenter prioriterar även fast de har lite mindre pengar kvar i plånboken. Rapporten lyfter även andra intressanta insikter i hur vårt köpbeteende inom mode och skönhet förändras i en omvärld som påverkar oss som konsumenter.

Fler rapporter

Branschrapport Nyproduktion

Nedkortad version av en undersökning från Schibsted om svenskarnas syn på bostadsmarknaden med särskilt fokus på nyproduktion. Vi tittar även på synen på aktörerna inom…

Vinstudien 2024

I årets branschstudie om vin svarar vi bland annat på vilken design på vinflaskor som svenskarna tilltalas av, samt vilken inställning man har till att…

Undersökning Insamlingsbranschen 2024

En undersökning om hur givarna påverkas av omständigheter i världen och hur viktigt det är att bli igenkänd när känslor tar stor plats i kommunikationen.