Ny studie – så bör du utforma dina digitala annonser

Erik Modig som forskar på Handelshögskolan i Stockholm Institute for Research, har tillsammans med Karolina Nilvang från Schibsted genomfört studien ”Schibsted Attention Study” om vilken uppmärksamhet olika sorts reklam får.

Från en impression hela vägen till brand lift. Vad driver effekt? Vilka faktorer spelar roll? Hur ser variationerna ut? Det och mycket mer har vi tagit reda på i “Schibsted Attention Study”, en forskningsstudie baserat på ett års insamling av effekter på observation, avsändaridentifikation och varumärkespåverkan – på totalt 17 varumärken.

Det finns behov av en omställning kring hur annonsörer utformar annonser. Omställningen drivs bland annat av att en allt större del av mediebudgetar läggs i digitala kanaler jämfört med för några år sedan. Det krockar med kunskapsluckan som finns kring attention (metrics).

Studien kommer lanseras i sin helhet i början på 2024, men än så länge kan vi dra tre slutsatser;

  1. Nyhetssajter presterar betydligt bättre jämfört med andra kontexter i displayannonsering
    Det framgår oftast inte av de stora aktörernas attentiondata eftersom de gärna slår ihop nyhetsmedier med all typ av display. Tittar man på genomsnittlig attention för desktop-display sägs det ofta att den ligger på 10-15 procent. Men Schibsted Attention Study visar att den ligger på 25-30 procent för Schibsteds sajter. 
  2. Variationen över eye-trackingmåttet ’fixation’ är stor
    Det vill säga hur många som faktiskt tittar på annonsen. Den påverkas dels av produktens popularitet, dels av hur relevant styrningen är. Sammanfattningsvis – vill du ha hög fixation behöver du nå personer som är intresserad av just din typ av annons.
  3. Mängden uppmärksamhet du får och observationsvärdet korrelerar
    Man minns de annonser man faktiskt tittat på. Det kanske låter självklart, men nu kan det alltså även bekräftas av datan från studien. Trots det så är annonsens kvalitet fortfarande avgörande för att den ska ge några effekter.

– Går man bort sig avsändarmässigt sjunker effekterna drastiskt, vilket beror på de extremt korta exponeringstider vi ser i dag. I genomsnitt tittar folk på annonserna i 1,5–2 sekunder och därför måste annonsens avsändare nästan vara övertydlig. Om inte sjunker värdet väldigt mycket, säger Erik Modig

Som tidigare nämnt kommer studien att lanseras i början på 2024, men vi kommer fortsätta dela med oss av andra insikter fram tills dess. Stay tuned!

Dela: