Svenska Skogen

Kampanjen prisades som en av de bästa i världen

Hur förklarar man nyttan med hållbart svenskt skogsbruk för en smal målgrupp? Och hur påvisar man effekt? Schibsted Brand Studios omfattande kampanj för Svenska Skogen prisades som bland de bästa i världen för sitt strategiska arbete.

Utmaning

Målet med kampanjen var att lyfta vikten av att fortsätta bruka svensk skog, med fokus på klimat, hållbarhet och skogen som samhällsbyggare. Ett fråga med starka åsikter och en högljudd debatt. Dessutom ville Svenska Skogen nå en tydligt definierad målgrupp, vilket ställde stora krav på kontexter, tonalitet och data.

Lösning

Schibsted Brand Studio lade stor vikt vid att, tillsammans med Svenska Skogen och mediebyrån Tre Kronor, skapa en tydlig innehållsstrategi. Förutom nativeartiklar och videos på SvD och Omni, byggde Brand Studio en extern kampanjsajt med fokus på fördjupning och information. Dessutom gjorde vi en skräddarsydd display-kampanj som kombinerades med smarta datastyrningar.

Resultat

Content-kampanjen slog våra uppsatta mål med råge, både i form av antal läsningar, delningar och tid spenderad på innehållet. Effektmätningen som utfördes av Schibsteds Insight-avdelning tillsammans med Tre Kronor påvisade kraftiga lyft. Vi lyckades inte bara nå rätt målgrupp – deras inställning till svenskt skogsbruk blev mer positiv.

Dela: